Шановні учні, батьки!

"ВІРТУАЛЬНА ПРОФІЛЬНА ШКОЛА" створена із метою підвищення рівня доступності якісної освіти для різних категорій учнів з урахуванням їх індивідуальних освітніх потреб та на основі персоналізації навчального процесу.

"ВІРТУАЛЬНА ПРОФІЛЬНА ШКОЛА  - одна з форм організації навчально-виховного процесу, яка покликана вирішити такі завдання:

 • Встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різним категоріям учнів у відповідності з їх здібностями, індивідуальними схильностями і потребами;
 • Забезпечення учням можливості побудови індивідуальної освітньої траєкторії;
 • Забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів;
 • Розвиток здібностей до самостійної пізнавальної діяльності;
 • Освоєння основних етапів пізнавальної діяльності на навчальному змісті мультимедійних і поліграфічних засобів навчання, ресурсів Інтернет;
 • Залучення в єдиний освітній простір Миколаївської області учнів віддалених від освітніх центрів шкіл та організація навчання обєднаних за інтересами груп учнів;
 • Забезпечення умов для здобуття загальної середньої освіти дітям з обмеженими можливостями;
 • Участь у навчальному процесі викладачів різних навчальних закладів (установ), що працюють на основі дистанційних технологій (ДТ);
 • Використання ресурсів ВІРТУАЛЬНОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ для оптимізації навчального процесу в рамках традиційної класно-урочної системи;
 • Надання учням навчальної інформації (електронні підручники і навчальні посібники, мультимедіа курси, звукові та відеофайли, Інтернет-ресурси, друковані видання тощо) і забезпечення способів її доставки (по мережі або на локальних носіях).

Для Вашого навчання провідні фахівці з різних предметів розробили курси дистанційного навчання, вивчення яких допоможе Вам грунтовніше вивчити той предмет, що найбільше цікавить, обрати майбутній професійний шлях, якісно підготуватися до вступу до ВНЗ.

Будь ласка оберіть курси, що Вас зацікавили та зареєструйтеся у них.

  Курсы  Новости сайта

  (Пока объявлений нет)